Σ.Σ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (BITOLA) / RAILWAY STATION OF BITOLA (Monastir) (26/06 - 21:30 Greek Time)

Θεατρική Παράσταση: “Το τρένο”

Συγγραφείς: Petre Dimovski and Sofija Ristevska

Σκηνοθεσία: Sofija Ristevska

Ηθοποιοί: Valentin Damchevski, Ana Zhezhovska

Σκηνογραφία: Mihael Dimitrovski

Χορογραφία: Kire Miladinoski

Παραγωγή: Intimate Theater

"Το τρένο" είναι μία παράσταση για τις ιστορίες των ανθρώπων που ταξίδεψαν με αυτό. Όλοι τους χρησιμοποίησαν το ίδιο μέσο αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό να αναπαραστήσει τις ιστορίες των ταξιδιωτών και να αναβιώσει κάποιους εξ’ αυτών. Την ίδια στιγμή η παράσταση είναι μία έρευνα για την αξία γραμμής Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου για την Bitola (Μοναστήρι) και το ρόλο της κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι μία μίξη ιστορικών αναφορών και καλλιτεχνικού θεάτρου. 


Performance: “The Train”

Authors: Petre Dimovski and Sofija Ristevska

Director: Sofija Ristevska

Actors: Valentin Damchevski, Ana Zhezhovska

Scenography: Mihael Dimitrovski

Choreography: Kire Miladinoski

Production: Intimate Theater

“"The Train" is a performance about people’s stories that took place on the train, during their travel. They all used the train for different reasons, so this projects main goal is to represent these stories and to recreate some of those characters. In the same time we will research what was the meaning of the Bitola - Thessaloniki trail for the population of Bitola district, and how it was affected by the Balkan wars. Our performance will be interesting mixture of historical facts and artistic theater”